Styrelsen

Styrelsen för Hallands författarsällskap

Ordförande Karin Färnlöf Clarin e-post: karinfarnlof[at]gmail.com

Sekreterare Anna-Carin Svanå e-post: hej[at]annacarinsvana.se                                             

Kassör Maria Redström Norrman      e-post: maria[at]redstromnorrman.se      

Övriga ledamöter

Carl-Magnus Stolt

Kerstin Paradis Gustavsson

Carl Ahlstrand

Suppleant: Bosse Bjelvenstedt