Styrelsen

Styrelsen för Hallands författarsällskap

Ordförande Theréze Ingmarson e-post: thereze.ingmarson@hotmail.se

Sekreterare Anna-Carin Svanå e-post: hej@annacarinsvana.se                                             

Kassör Torbjörn Johansson, telefon: 0346-94420               e-post: 034694420@telia.com

Övriga ledamöter

Carl-Magnus Stolt

Kerstin Paradis Gustavsson

Carl Ahlstrand