Om sällskapet

Stärk ORDET i samhället – bli medlem i Hallands författarsällskap!

Hallands författarsällskap är en ideell förening för författare, översättare, illustratörer, förläggare, bokformgivare och kulturskribenter i Halland – olika sorters ordbrukare, som alla ägnar sig åt det skrivna ordet. Författare till skönlitteratur, fackböcker, dramatik, barn- och ungdomsböcker är alla lika välkomna.

Inom Hallands författarsällskap vill vi att medlemmarna ska kunna umgås, utbyta erfarenheter och förkovra sig. Samtidigt utgör författarsällskapet en plattform för regionens författare, där vi möter vår publik i föredrag, poesiaftnar, författarträffar, uppläsningar, dramer, debatter, bokmässor och gränsöverskridande projekt.

Hallands författarsällskap ska också främja det litterära Halland, stärka författarnas ställning och verka för demokrati, yttrandefrihet, mänskliga rättigheter och kulturella utbyten mellan orter, regioner och länder.

Sällskapet bildades 1975
på initiativ av de halländska författarna Albert Olsson, Ingela Strandberg, Ingvar Wahlén och Gunborg Kanje. Genom åren har Hallands författarsällskap framför allt arrangerat författarframträdanden i olika former, träffar för sällskapets medlemmar. Vi har också genom stipendier och på andra sätt uppmärksammat halländska författarskap.

Halländsk bokmässa – en årlig träffpunkt
År 2014 arrangerade Hallands författarsällskap tillsammans med Kultur i Halland/Region Halland och Stadsbiblioteket i Halmstad för första gången en Halländsk bokmässa med ett 40-tal deltagande författare. Sista lördagen i november 2015 kom uppföljaren – Halländsk bokmässa 2015 – på Stadsbiblioteket-Komedianten i Varberg.

Vill du veta mer
om Hallands författarsällskap – gå in på vår hemsida http://www.hallandsforfattarsallskap.com
Där kan du läsa om vad som är på gång, då det gäller oss halländska författare och våra böcker. Där finns också kontaktuppgifter för den som vill ansöka om medlemskap.

Inträdeskraven är att man (beroende på inriktning) ska ha skrivit minst en bok, översatt minst en bok, skrivit minst ett uppfört drama eller publicerat motsvarande antal kulturartiklar. Vill du bli medlem och uppfyller kraven, kontakta någon i styrelsen!

Det finns även möjlighet att bli stödjande medlem, för den som vill främja föreningens syften och få kontinuerlig inbjudan till våra publika arrangemang. Årsavgiften är 200 kronor, som betalas in på föreningens bankgiro 241-8291.

Välkommen som medlem i Hallands Författarsällskap!