Nyutkomna böcker

Här är en kort presentation av några av medlemmarnas böcker, utgivna de senaste åren. Dessa utskick görs till samtliga bibliotek i Halland.

Titel: Att fågla att fly att förbli
Författare: Stefan Albrektsson
Förlag: Fri Press
ISBN: 978-91-88765-68-0
Utgivningsdatum: juni 2022

”Jag tycker att bra dikter ska ha ett litet ur inne i sig som tickar oro. Det har Stefans poesi. Ett dovt tickande som man inte vet varifrån det kommer. Ibland smeker han fram oron.”

– Ingela Strandberg, poet.

”Albrektsson är en uppmärksam iakttagare av små nyanser och skiftningar i det som är omkring. Han ser fåglarna som omger oss, känner deras namn, läten och sätt att vara. I hans bok lever de och dör mitt ibland oss, de har sina parallella liv men det händer att vägarna korsas – en fönsterruta som är i vägen för flykten, en rörelse som stör i bladverket. Det är vad han ser, fåglar, rörelser. De är på en gång individuella och välkända figurer i väven av liv och ett kollektiv av främmande arter, som om en och samma företeelse samtidigt är ett mysterium och en självklarhet. Dikterna är vackra, med välfunna metaforer, under en till synes lugn yta skönjes starka rörelser, den som iakttar allt är mycket berörd av livets händelser.” 

– Arne Johnsson, i BTJ-häftet nr 16, 2022.