För medlemmar

Vill du bli medlem? 

Skriv ett mail och berätta om dig själv och din publicistiska gärning. Sänd det till ordförande Theréze Mentzer.

E-post :thereze.mentzer[at]outlook.com

Vid nästföljande styrelsemöte för Hallands Författarsällskap tar styrelsen ställning till din fråga, sedan får du snarast besked. Medlemsavgiften är 200 kr per år. Bankgiro 5470-0810.