För medlemmar

Vill du bli medlem? 

Skriv ett mail och berätta om dig själv och din publicistiska gärning. Sänd det till ordförande Theréze Ingmarson.

E-post :thereze.ingmarson[at]hotmail.se

Vid nästföljande styrelsemöte för Hallands Författarsällskap tar styrelsen ställning till din fråga, sedan får du snarast besked. Medlemsavgiften är 150 kr per år. Bankgiro 5470-0810.