För medlemmar

Vill du bli medlem? 

Skriv ett mail och berätta om dig själv och din publicistiska gärning. Sänd det till tillförordnad ordförande Carl-Magnus Stolt.

E-post : cms@cmstolt.se

Vid nästföljande styrelsemöte för Hallands Författarsällskap tar styrelsen ställning till din fråga, sedan får du snarast besked. Medlemsavgiften är 200 kr per år. Bankgiro 5470-0810.