Årsmöte på Hotell Havanna i Varberg

Söndagen den 23 mars hölls årsmöte på fina Hotell Havanna i Varberg. Cirka 25 medlemmar deltog. Efter den sedvanliga genomgången av verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning fastställdes att medlemsavgiften stannar på 200 kr för 2023. Sedan valdes deckarförfattaren och Kungsbackabon Karin Färnlöf Clarin till ny ordförande, och den Varbergsbaserade barnboksförfattaren Maria Redström Norrman till ny styrelseledamot och kassör. Reseskildraren Bosse Bjelvenstedt från Halmstad blev vald till suppleant. Övriga styrelseledamöter blev omvalda och/eller kvarstår på sin post.

Bland de övriga frågor som diskuterades var sällskapets 50-årsjubileum 2025, som vi naturligtvis vill uppmärksamma på något passande vis. Förslag inkom om att ge ut en antologi med nyskrivna texter; detta skall diskuteras vidare i styrelsen. Ett annat jubileum blir Halländsk bokmässa 2024, som fyller 10 år. Även detta bör uppmärksammas.

Det nämndes att Halland nu finns på Litteraturkartan (https://litteraturbanken.se/litteraturkartan/) och styrelsen skall ta frågan vidare huruvida sällskapet kan påverka att fler halländska författare syns på den.

Styrelsen vill påminna medlemmar om att skicka in information om nyutkomna böcker så att vi kan hjälpa er att synas genom Facebook, Instagram och här på hemsidan. Det diskuterades även i vilken omfattning sällskapet kan arbeta med kontakter till massmedia och bibliotek.

Mötet avslutades med en hyllning till vår bortgångne kamrat och mångårige kassör Torbjörn Johansson. Mötesordförande Carl-Magnus Stolt läste upp en av Torbjörns texter och fick oss alla att minnas hans humor och värme.

Efter kaffepaus höll Carl-Magnus Stolt ett högst intressant föredrag om biografins möjligheter och fallgropar, varpå följde en intressant debatt kring biografiförfattarens maktposition och ansvar.

Styrelsen vill tacka deltagande medlemmar, påminna ALLA medlemmar om att betala medlemsavgiften samt önska lycka till med skrivandet under 2023.

Vid tangentbordet,

Carl Ahlstrand

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *