Nytt utseende för Hallands författarsällskap

Styrelsen har beslutat att satsa på en ny webbplats för sällskapet. Webbplatsen kommer att få ett något modernare utseende samt en del förbättrade funktioner, såsom en tydligare koppling till sällskapets Facebook- och Instagramkonton. I samband med den nya webbplatsen har styrelseledamot Bo Bjelvenstedt fått i uppdrag att ta fram en ny grafisk profil och en logotyp, som båda kommer att användas på sällskapets sociala medier och i trycksaker.

Majornas bokmässa söndag 7 maj

För andra året i rad går Majornas bokmässa av stapeln vid Stigbergstorget i Göteborg. I år är det ett femtiotal utställare som presenterar sina böcker, i en mängd olika genrer. Fokus är på egenutgivning. Där finns också föreläsningar, seminarium, prova-på-poesi, bokbinderi-workshop för barn och ungdomar samt en arena för sagoberättande. Café finns också, och naturligtvis möjlighet att träffa författare, förläggare och andra bokälskare. Det är fri entré.

När: Söndag 7 maj 2023 kl. 10–18.
Var: Sjömanskyrkan (Amerikagatan 2) samt Gathenhielmska Huset (Stigbergstorget 7) i Göteborg.
Mer information: https://www.majornasbokmassa.se/.

Årsmöte på Hotell Havanna i Varberg

Söndagen den 23 mars hölls årsmöte på fina Hotell Havanna i Varberg. Cirka 25 medlemmar deltog. Efter den sedvanliga genomgången av verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning fastställdes att medlemsavgiften stannar på 200 kr för 2023. Sedan valdes deckarförfattaren och Kungsbackabon Karin Färnlöf Clarin till ny ordförande, och den Varbergsbaserade barnboksförfattaren Maria Redström Norrman till ny styrelseledamot och kassör. Reseskildraren Bosse Bjelvenstedt från Halmstad blev vald till suppleant. Övriga styrelseledamöter blev omvalda och/eller kvarstår på sin post.

Bland de övriga frågor som diskuterades var sällskapets 50-årsjubileum 2025, som vi naturligtvis vill uppmärksamma på något passande vis. Förslag inkom om att ge ut en antologi med nyskrivna texter; detta skall diskuteras vidare i styrelsen. Ett annat jubileum blir Halländsk bokmässa 2024, som fyller 10 år. Även detta bör uppmärksammas.

Det nämndes att Halland nu finns på Litteraturkartan (https://litteraturbanken.se/litteraturkartan/) och styrelsen skall ta frågan vidare huruvida sällskapet kan påverka att fler halländska författare syns på den.

Styrelsen vill påminna medlemmar om att skicka in information om nyutkomna böcker så att vi kan hjälpa er att synas genom Facebook, Instagram och här på hemsidan. Det diskuterades även i vilken omfattning sällskapet kan arbeta med kontakter till massmedia och bibliotek.

Mötet avslutades med en hyllning till vår bortgångne kamrat och mångårige kassör Torbjörn Johansson. Mötesordförande Carl-Magnus Stolt läste upp en av Torbjörns texter och fick oss alla att minnas hans humor och värme.

Efter kaffepaus höll Carl-Magnus Stolt ett högst intressant föredrag om biografins möjligheter och fallgropar, varpå följde en intressant debatt kring biografiförfattarens maktposition och ansvar.

Styrelsen vill tacka deltagande medlemmar, påminna ALLA medlemmar om att betala medlemsavgiften samt önska lycka till med skrivandet under 2023.

Vid tangentbordet,

Carl Ahlstrand

Inbjudan till HFS årsmöte

Söndagen den 26 mars 2023, kl. 15.00 på Hotell Havanna, Varberg.

Efter förhandlingarna bjuder sällskapet på kaffe och fralla.

Därefter kort föredrag ”Based on a true story. Om biografins möjligheter och fallgropar” av Carl-Magnus Stolt.

Anmälan till mötet senast 12 mars till sekr. Anna-Carin Svanå via mejl hej@annacarinsvana.se

Kom även ihåg medlemsavgiften 200 kr till bankgiro 5470-0810 eller swish 123 373 4753

Varmt välkomna!

Halländsk bokmässa i Hylte 26/11 2022

Varmt välkommen till Halländsk bokmässa, årets stora bokfest i Halland!
I år på Forum Hyltebruk!

Författare, förlag och litterära sällskap medverkar som utställare. På Halländsk bokmässa träffar du författare, förlag och litterära sällskap från hela Halland. Under dagen kan du lyssna på samtal på scen där Alex Bennheden modererar och pratar med utställande författare som skriver för vuxna, barn och ungdom. Fri entré!

Halländsk bokmässa är ett samarbete mellan Hallands författarsällskap, biblioteken i de halländska kommunerna och Kultur i Halland. Välkommen till Halländsk bokmässa – en spännande dag i litteraturens tecken! Lördag 26/11 kl 11-16
Plats: Forum Hyltebruk.
Norra industrigatan 1